Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Warnice

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Pobierz wniosek w postaci pliku PDF

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z oświadczeniem.

2. Załączniki:

- faktury VAT zakupu oleju napędowego

- dokument z powiatowego biura ARiMR, który zawiera informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła (dotyczy tylko hodowców bydła)


Komórka organizacyjna

Referat Finansowy


Opłaty

nd.


Termin i sposób załatwienia

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2019 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. z póź. zm)


Dodatkowe informacje, uwagi

• w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Gminy w Warnicach wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
• w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Urzędu Gminy w Warnicach wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł x ilość ha użytków rolnych

Rolnicy hodujący bydło mogą otrzymać dodatkowe 30 litrów paliwa na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (np. dorosła krowa).
ARiMR potwierdza liczbę bydła. Chcąc skorzystać z dodatkowego limitu paliwa do bydła, należy wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu, który zawiera informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego. Będzie to załącznik do wniosku.