Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Warnice

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

 Pobierz wniosek w postaci pliku .pdf

 Pobierz wniosek w postaci pliku programu Word  

  1. Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości (adresu)
  2. Załączniki: nie są wymagane

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice, Ip. pok. 13


Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r., o opłacie skarbowej - zwolnione z opłaty


Termin i sposób realizacji

Do 30 dni.


Podstawa prawna

Art. 47 a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629)


Tryb odwoławczy

Nie przysługuje


Dodatkowe informacje, uwagi

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia. Nie uzupełnienie wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania