Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Warnice

Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego

Sposoby dostarczenia dokumentów

  • Wizyta w urzędzie
  • Listownie, drogą pocztową
  • Faxem
  • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

  • Osobiście
  • Pocztą
  • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego.

wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego zabudowy - wniosek w postaci pliku .pdf
wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego - wniosek w postaci pliku programu Word

2. Wniosek strony powinien zawierać:

1) imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy,
2) oznaczenie nieruchomości – numer działki i obrębu ewidencyjnego.


Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Warnice, Warnice 66, 74-201 Warnice, I p. pokój nr 13


Opłaty

Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia: 17 zł


Termin i sposób realizacji

Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku o wydanie zaświadczenia (w przypadku, gdy wydanie zaświadczenia nie wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – art. 218 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).


Podstawa prawna

1. Art. 217–219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

2. Art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy oraz część II ust. 21 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Tryb odwoławczy

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, za pośrednictwem Wójta Gminy Warnice w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.