herbeBOI - Gmina Warnice

Karty usług

Procedury załatwiania spraw w Jednostce.

Wpisz nazwę usługi, której szukasz

Nazwa usługi
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości Nieruchomości - procedury
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy /Lokalizacji inwestycji celu publicznego Budowa - procedury
Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego Pas drogowy